Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2020

Merparten av miljöskatterna år 2018 var energiskatter – hushållen betalade en tredjedel av dem

Utfallet av miljöskatter ökade år 2018 med omkring 2 procent till 6,8 miljarder euro. Miljöskatternas andel av det totala beskattningsutfallet var oförändrad, omkring 7 procent. Industrins miljöskatter steg med 12 procent från året innan. Hushållens skatter låg på samma nivå som året innan. Hushållen var dock fortfarande den största betalaren av miljöskatter och de betalade 47 procent av hela utfallet.

Miljöskatter efter skatteklass och andel av det totala beskattningsutfallet 2009–2018

Miljöskatter efter skatteklass och andel av det totala beskattningsutfallet 2009–2018

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2018, miljoner euro

  Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter totalt
Näringsgren Industries          
Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,7 55,5 0,3 . 161,5
Utvinning av mineral 44,3 4,4 0,1 . 48,8
Tillverkning 816,4 43,3 26,6 . 886,3
Energiförsörjning 484,9 15,2 0,0 . 500,1
Vatten- och avfallshantering 34,0 7,9 7,0 . 48,9
Byggverksamhet 125,0 69,9 0,0 . 194,9
Handel 90,7 61,7 2,4 . 154,8
Transport och magasinering 756,0 127,6 0,7 . 884,3
Övriga tjänster och administration 562,5 147,5 0,3 . 710,3
Hushåller 1 519,5 1 679,6 0,4 27,0 3 226,5
TOTALT 4 539,0 2 212,6 37,8 27,0 6 816,4

Källa: Miljöskatter 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Johanna Pakarinen 029 551 3313, ymparistotilinpito@stat.fi

Avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2018/01/yev_2018_01_2020-09-10_tie_001_sv.html