Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.9.2021

År 2019 betalades 4,5 procent mindre i energi- och transportskatter

Utfallet av miljöskatter minskade år 2019 med något över 4,5 procent till 6,5 miljarder euro. Miljöskatternas andel av det totala beskattningsutfallet var fortfarande under 7 procent. Industrins miljöskatter sjönk med 8 procent från året innan. Minskningen gällde i synnerhet de energiskatter som industrin betalade. Hushållens miljöskatter var för sin del på samma nivå som år 2018. Hushållen betalade något över hälften av hela utfallet av miljöskatter.

Miljöskatter efter skatteklass och andel av det totala beskattningsutfallet 2010–2019

Miljöskatter efter skatteklass och andel av det totala beskattningsutfallet 2010–2019

 

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2019, miljoner euro

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2019, miljoner euro

Källa: Miljöskatter 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Johanna Pakarinen 029 551 3313, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2019/yev_2019_2021-09-02_tie_001_sv.html