Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Publicerad: 14.9.2005

Inflationen i EMU-länderna i augusti 2,1 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i augusti 2,1 procent. I juli var den 2,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i augusti 1,0 procent.

Eurostats uppskattning om inflationen inom EMU-området baserar sig på de förhandsuppgifter som utges av en del medlemsländer och på utvecklingen av energipriserna. Den 16 september publicerar Eurostat de detaljerade harmoniserade konsumentprisindexen för augusti.

Det harmoniserade konsumentprisindexet 1996 = 100 i Finland, Sverige, Tyskland och EMU

Indextalen och förändringarna på årsnivå finns här (bara på finska):
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1996=100

Källa: Konsumentprisindex 2005, augusti. Statistikcentralen

Konsumentprisindexet revideras vid årsskiftet

Varukorgarna och viktstrukturerna för det finländska nationella konsumentprisindexet revideras att svara mot konsumtionsstrukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publiceras den 17 februari 2006. Eurostat planerar också att ändra basåret för sitt harmoniserade konsumentprisindex i början av år 2006.

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi


Senast uppdaterad 14.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
augusti 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/2005/08/ykhi_2005_08_2005-09-14_tie_001_sv.html