Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Publicerad: 13.1.2006

Inflationen i EMU-länderna i december 2,2 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i december 2,2 procent. I november var den 2,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 1,1 procent.

Eurostats uppskattning om inflationen inom EMU-området baserar sig på de förhandsuppgifter som utges av en del medlemsländer och på utvecklingen av energipriserna. Den 19 januari publicerar Eurostat de detaljerade harmoniserade konsumentprisindexen för december.

Det harmoniserade konsumentprisindexet 1996 = 100 i Finland, Sverige, Tyskland och EMU

Indextalen och förändringarna på årsnivå finns här (bara på finska):
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 1996=100

Konsumentprisindexet revideras

Varukorgarna och viktstrukturerna för det finländska nationella konsumentprisindexet revideras att svara mot konsumtionsstrukturen år 2005. Det första nya indexet, konsumentprisindex 2005=100, för januari 2006 publiceras den 17 februari 2006 kl. 10. Också Eurostat reviderar sitt harmoniserade konsumentprisindex i början av år 2006 på så sätt att basåret blir 2005.

Källa: Konsumentprisindex 2005, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 13.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
december 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/2005/12/ykhi_2005_12_2006-01-13_tie_001_sv.html