Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Publicerad: 14.6.2006

Inflationen i EMU-länderna i maj 2,5 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i maj 2,5 procent. I april var den 2,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i maj 1,7 procent.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter som utges av en del medlemsländer och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för maj den 15. juni.

Harmoniserade konsumentprisindexet för januari och februari 2006 reviderades på grund av Eurostat's rekommendation

Det harmoniserade konsumentprisindexet baserar sig på samma varukorg och viktstruktur som det finländska nationella konsumentprisindexet. Varukorgen och viktstrukturen för det nationella indexet reviderades i januari 2006. I samband med revideringen räknades nya indextal för år 2005. Det nationella indexets indextal och årsförändringar beräknas på basis av denna nya indexkorg. Också de tidigare publicerade harmoniserade indextalen för januari och februari 2006 beräknades på samma sätt som den nationella indexen, dvs. genom att använda den nya varukorgen och viktstrukturen fr.o.m. januari 2005.

Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat rekommenderade emellertid Statistikcentralen att använda en s.k. kedjningsmetod för det harmoniserade indexet. Kedjningen innebär att den reviderade varukorgen tas i bruk för det harmoniserade indexet först vid beräkningen av indexen för januari 2006. Kedjningsmetoden används också i Finland för vissa nationella index, som till exempel för levnadskostnadsindex 1951:10=100, som används för indexering av avtal.

Införandet av den rekommenderade metoden innebär att de tidigare publicerade inflationstalen för det harmoniserade konsumentprisindexet reviderades på följande sätt: januari 1,2 procent (tidigare 0,6) och februari 1,3 procent (tidigare 0,6)

Källa: Konsumentprisindex 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Timo Koskimäki (09) 1734 3479, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 14.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/2006/05/ykhi_2006_05_2006-06-14_tie_001_sv.html