Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Publicerad: 8.1.2008

Inflationen i EMU-länderna i november 3,0 procent enligt de preliminära uppgifterna

Korrigering till publiceringen 14.12.2007. Inflationen beräknad enligt det harmoniserade konsumentprisindexet för november i Finland har korrigerats 8.1.2008.

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i november 3,0 procent. I oktober var den 2,6 procent. Motsvarande inflation i Finland var i november 2,21) procent.

Eurostats uppskattning av inflationen inom EMU-området baserar sig på de preliminära uppgifter från medlemsländerna och på utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för november den 14 december.

På vår hemsida, på vänstra sidan, finns en länk till Eurostats hemsida med det harmoniserade konsumentprisindexet.

Förändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet på årsnivå i Finland 1/2000 - 11/20071)

1) Inflationen beräknad enligt det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats för november i Finland, det rätta värdet är 2,2% (den tidigare siffran var 2,1).

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras fr.o.m. januari 2008 i samband med konsumentprisindexet

Levnadskostnadsindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet publiceras sista gången 14.12.2007 på sina egna webbsidor. Fr.o.m 14.1.2008 publiceras de på konsumentprisindexets webbsida.

Källa: Konsumentprisindex 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Christina Telasuo (09) 1734 2951, khi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Ändringar i denna statistik

Senast uppdaterad 8.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/2007/11/ykhi_2007_11_2008-01-08_tie_001_sv.html