Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuluttajahintaindeksi -tilaston sivuilla.

Laatuselosteet

Viittausohje:

Tilasto: Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ykhi/laa.html