Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konsumentprisindex.

Kommande offentliggöranden

Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2021.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Harmoniserat konsumentprisindex [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ykhi/tjulk_sv.html