Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuluttajahintaindeksi -tilaston sivuilla.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin painot

Weights for Harmonised Index of Consumer Prices for Finland

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin painot viittaavat vuoteen 2000. Indeksin perusvuosi on 1996. Huom. Pyöristyksistä johtuen alempien tasojen summa ei aina vastaa ylempää tasoa.

Weights for Finnish Harmonised Index of Consumer Prices are from year 2000. The base year for the index is 1996. Obs. Due to roundings the sum of lower level weights might not always be the same as the upper level weight.

COICOP-luokka / class Hyödykeryhmä Item group Paino / weight
o/oo
0 KOKONAISINDEKSI CPI 1000,00
01 ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 154,06
01.1 Elintarvikkeet Food 138,24
01.1.1 Viljatuotteet ja leipä Bread and cereals 26,52
01.1.2 Liha Meat 31,67
01.1.3 Kala Fish 5,56
01.1.4 Maitotuotteet, juustot ja kananmunat Milk, cheese and eggs 25,16
01.1.5 Öljyt ja rasvat Oils and fats 4,10
01.1.6 Hedelmät Fruit 12,12
01.1.7 Vihannekset Vegetables 13,62
01.1.8 Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja makeiset Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery 15,29
01.1.9 Ruokavalmisteet, muualla luokittelemattomat Food products n.e.c. 4,22
01.2 Alkoholittomat juomat Non-alcoholic beverages 15,82
01.2.1 Kahvi, tee ja kaakao Coffee, tea and cocoa 5,17
01.2.2 Kivennäisvedet, virvoitusjuomat, hedelmä- ja vihannesme Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices 10,65
02 ALKOHOLIJUOMAT JA TUPAKKA ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO 66,55
02.1 Alkoholijuomat Alcoholic beverages 45,93
02.1.1 Väkevät alkoholijuomat Spirits 14,87
02.1.2 Viini Wine 12,36
02.1.3 Olut Beer 18,69
02.2 Tupakka Tobacco 20,62
03 VAATETUS JA JALKINEET CLOTHING AND FOOTWEAR 55,59
03.1 Vaatetus Clothing 47,21
03.1.1 Vaatteiden valmistusaineet Clothing materials 1,56
03.1.2 Vaatteet Garments 41,61
03.1.3 Asusteet ja pukineet Other articles of clothing and clothing accessories 3,28
03.1.4 Vaatteiden pesu, korjaus ja vuokraus Cleaning, repair and hire of clothing 0,76
03.2 Jalkineet Footwear 8,38
04 ASUMINEN, VESI, SÄHKÖ, KAASU JA MUUT POLTTOAINEET HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS 141,88
04.1 Asuntojen vuokrat Actual rentals for housing 74,29
04.3 Asunnon huolto ja korjaus Maintenance and repair of the dwelling 11,78
04.3.1 Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät materiaalit Materials for the maintenance and repair of the dwelling 8,25
04.3.2 Asunnon huoltoon ja korjaukseen liittyvät palvelut Services for the maintenance and repair of the dwelling 3,53
04.4 Vesi ja muut sekalaiset asumiseen liittyvät palvelut Water supply and miscell. services rel. to the dwelling 29,17
04.4.1 Vesi Water supply 2,33
04.4.2 Jätteiden keruu Refuse collection 1,21
04.4.3 Jätevesi Sewerage collection 3,71
04.4.4 Muut asumiseen liittyvät palvelut, muualla luokittelema Other services relating to the dwelling n.e.c. 21,93
04.5 Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet Electricity, gas and other fuels 26,64
04.5.1 Sähkö Electricity 19,84
04.5.3 Nestemäiset polttoaineet Liquid fuels 6,18
04.5.5 Lämpöenergia Heat energy 0,61
05 KALUSTEET, KOTITALOUSKONEET JA YLEINEN KODINHOITO FURNISH., HOUSEH. EQUIP. AND ROUT. MAINT. OF THE HOUSE 56,06
05.1 Huonekalut ja kalusteet, matot ja muut lattianpäällyste Furniture and furnish., carpets and oth. floor cover. 22,17
05.1.1 Huonekalut ja kalusteet Furniture and furnishings 18,56
05.1.2 Matot ja muut lattianpäällysteet Carpets and other floor coverings 2,15
05.1.3 Huonekalujen, kalusteiden ja lattianpäällysteiden korjaus Repair of furniture, furnishing and floor coverings 1,46
05.2 Kodintekstiilit Household textiles 4,77
05.3 Kodinkoneet Household appliances 10,19
05.3.1/2 Suuret kodinkoneet ja kodin pienkoneet Major household appliances whether electric or not and small electric household appliances 9,18
05.3.3 Kodinkoneiden korjaus Repair of household appliances 1,01
05.4 Lasitavarat, astiat ja kotitaloustarvikkeet Glassware, tableware and household utensils 4,89
05.5 Kodin ja puutarhan työkalut ja laitteet Tools and equipment for house and garden 5,00
05.6 Taloudenhoitoon liittyvät tavarat ja palvelut Goods and services for routine household maintenance 9,04
05.6.1 Kodin kulutustavarat Non-durable household goods 7,40
05.6.2 Kodinhoito- ja taloudenhoitopalvelut Domestic services and household services 1,65
06 TERVEYS HEALTH 47,75
06.1 Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -välineet Medical products, appliances and equipment 24,91
06.1.1 Farmaseuttiset tuotteet Pharmaceutical products 17,84
06.1.2/3 Muut lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -välineet Other medical products, therapeutic appliances and equipment 7,07
06.2 Poliklinikkapalvelut Out-patient services 15,07
06.2.1/3 Sairaanhoitopalvelut ja avustavat hoitopalvelut Medical and paramedical services 6,07
06.2.2 Hammashoito Dental services 5,90
06.3 Sairaalapalvelut Hospital services 7,77
07 LIIKENNE TRANSPORT 168,55
07.1 Ajoneuvon hankinta Purchase of vehicles 61,99
07.1.1 Autot Motor cars 57,87
07.1.1.1 Uudet autot Motor cars, new 26,57
07.1.1.2 Käytetyt autot Second-hand motor cars 31,30
07.1.2/3 Moottoripyörät ja polkupyörät Motor cycles and bicycles 4,12
07.2 Yksityisajoneuvojen käyttö Operation of personal transport equipment 76,00
07.2.1 Varaosat ja lisävarusteet Spare parts and access. for pers. transport equipment 11,70
07.2.2 Polttoaineet ja voiteluöljyt Fuels and lubricants for personal transport equipment 47,88
07.2.3 Huolto ja korjaus Maintenance and repair of personal transport equipment 10,18
07.2.4 Muut yksityisajoneuvoihin liittyvät palvelut Other services related to personal transport equipment 6,24
07.3 Julkinen liikenne Transport services 30,56
07.3.1 Junaliikenne Passenger transport by railway 5,50
07.3.2 Tieliikenne Passenger transport by road 14,10
07.3.3 Lentoliikenne Passenger transport by air 7,00
07.3.4 Laivaliikenne Passenger transport by sea and inland waterway 3,97
08 VIESTINTÄ COMMUNICATION 38,75
08.1 Viestintä Postal services 1,47
08.2 Puhelin- ja telekopiolaitteet Telephone and telefax equipment 4,25
08.3 Puhelin- ja telekopiopalvelut Telephone and telefax services 33,03
09 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA RECREATION AND CULTURE 114,74
09.1 Audiovisuaaliset valokuvaus- ja tietojenkäsittelylaitteet Audio-visual, photograph. and inform. process. equipm. 21,37
09.1.1 Äänen ja kuvan vastaanottoon, tallentamiseen ja toistoon käytetyt laitteet Equipment for reception, recording and reproduction of sound and pictures 8,09
09.1.2 Valokuvaus- ja elokuvalaitteet ja optiset laitteet Photographic and cinematographic equipment and optical instruments 1,88
09.1.3 Tietojenkäsittelylaitteet Information processing equipment 5,70
09.1.4 Tallennusvälineet Recording media 4,43
09.1.5 Audiovisuaalisten laitteiden, valokuvauslaitteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden korjaus Repair of audio-visual, photographic and information processing equipment 1,27
09.2 Muut kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat Other major durables for recreation and culture 7,24
09.2.1/2 Muut vapaa-aikaan liittyvät kestokulutustavarat Other major durables for recreation and culture 7,24
09.3 Muut vapaa-aikaan liittyvät tarvikkeet ja laitteet, puutarhat ja lemmikkieläimet Other recreational items and equipment, gardens and pets 21,51
09.3.1 Pelit, lelut ja harrastusvälineet Games, toys and hobbies 4,11
09.3.2 Urheilu- ja retkeilyvälineet Equipment for sport, camping and open-air recreation 5,74
09.3.3 Puutarhat, kasvit ja kukat Gardens, plants and flowers 6,46
09.3.4/5 Lemmikkieläimet ja niihin liittyvät tuotteet sekä eläinlääkintäpalvelut ja muut lemmikkieläinpalvelut Pets and related products and veterinary and other services for pets 5,20
09.4 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Recreational and cultural services 24,42
09.4.1 Vapaa-aikaan ja urheiluun liittyvät palvelut Recreational and sporting services 9,65
09.4.2 Kulttuuripalvelut Cultural services 14,77
09.5 Sanomalehdet, kirjat ja paperitavarat Newspapers, books and stationery 25,00
09.5.1 Kirjat Books 5,46
09.5.2 Sanoma- ja aikakauslehdet Newspapers and periodicals 17,07
09.5.3/4 Muut painotuotteet sekä paperitavarat ja piirustustarvikkeet Miscellaneous printed matter and stationery and drawing 2,48
09.6 Valmismatkat Package holidays 15,21
10 KOULUTUS EDUCATION 6,40
11 RAVINTOLAT JA HOTELLIT RESTAURANTS AND HOTELS 84,40
11.1 Ateriapalvelut Catering services 77,78
11.1.1 Ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat Restaurants, cafés and the like 64,69
11.1.2 Ruokalat Canteens 13,08
11.2 Majoituspalvelut Accommodation services 6,63
12 MUUT TAVARAT JA PALVELUT MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 65,26
12.1 Henkilökohtainen hygienia Personal care 22,91
12.1.1 Kampaamot ja kauneushoitolat Hairdressing salons and personal grooming establishment 8,98
12.1.2/3 Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet ja muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut laitteet ja tuotteet Electric appliances for personal care and other appliances 13,92
12.3 Henkilökohtaiset esineet, muualla luokittelemattomat Personal effects n.e.c. 7,80
12.3.1 Korut ja kellot Jewellery, clocks and watches 4,33
12.3.2 Muut henkilökohtaiset esineet Other personal effects 3,48
12.4 Sosiaalipalvelut Social protection 16,85
12.5 Vakuutukset Insurance 5,63
12.5.2 Asumiseen liittyvät vakuutukset Insurance connected with the dwelling 1,26
12.5.3 Terveyteen liittyvät vakuutukset Insurance connected with health 0,53
12.5.4 Liikenteeseen liittyvät vakuutukset Insurance connected with transport 3,84
12.6 Rahoitus- ja pankkipalvelut Financial services n.e.c. 8,12
12.7 Muut palvelut, muualla luokittelemattomat Other services n.e.c. 3,95

 

 


Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Tilasto: Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ykhi/ykhi_2005-05-31_men_001.html