Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1999-2008

Tutkintonimike 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arkkitehti 10,5 9,5 10,5 10 11 10,5 9,5 10 10 9
Diplomi-insinööri 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7
Ekonomi (ylempi) 6 7 - - - - - - - -
Elintarviketiet. maisteri 7 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5 7,5 6,5 7
Eläinlääketiet. lis. 7 7 6,5 7 8 7,5 7 8 7,5 8
Fil. maisteri (humanist.) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Fil. maisteri (luonnontiet.) 6,5 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5 7
Hallintotiet. maisteri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 5,5 7
Hammaslääketiet. lis. 6,5 5,5 6 6 6 5,5 6 6,5 6 6
Kasvatustiet. maisteri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Kauppatiet. maisteri 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6
Kuvataiteen maisteri 6 6,5 7 5,5 6 6 4,5 6 6 6
Liikuntatiet. maisteri 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5 6
Lääketiet. lis. 6,5 7 7 7 6,5 6,5 6,5 7 7 6,5
Maat.-metsätiet. maisteri 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 6,5 7
Maisema-arkkitehti 8 8 8,5 8 9 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5
Musiikin maisteri 7,5 8 7 7,5 8 8 7 7 7,5 9
Oikeustiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 6 6 6,5 6
Proviisori 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Psykologian maisteri 6,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6,5
Taiteen maisteri 6 6 6 6 5,5 6 6 6 5 7
Tanssitaiteen maisteri 4 3,5 2,5 6 4 5 5 4,5 6 6
Teatteritaiteen maisteri 4 4 4 5 4 4 4 4,5 4 6
Teologian maisteri 7 6,5 7,5 7 7 7 7 7 6,5 7
Terveystiet. maisteri 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4 4,5 4 5
Valtiotiet. maisteri 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 8
Yhteiskuntatiet. maisteri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Kaikki ylemmät kk.tutkinnot 6,5 6 6 6 6 6 6 6,5 6,5 7

Päivitetty 18.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2008, Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) tutkinnoittain 1999-2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2008/02/yop_2008_02_2009-06-18_tau_002.html