Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 18.6.2009

Yliopistoissa suoritettiin ennätysmäärä tutkintoja vuonna 2008

Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2008 yhteensä 38 200 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen määrä on 71 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkintojen määrän kasvua selittää yliopistojen tutkinnonuudistus. Tutkinnonuudistukseen liittyvä siirtymäaika päättyi kesällä 2008, paitsi tekniikan ja lääketieteen aloilla, joissa siirtymäaika päättyy vuonna 2010. Tutkintojen määrä nousi alemmissa ja ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin 13 900 ja ylempiä korkeakoulututkintoja 21 800. Tohtorintutkintoja suoritettiin 1 500. Tohtorintutkintojen määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Kaikista yliopistotutkinnoista 64 prosenttia oli naisten suorittamia.

Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja oli humanistisella ja luonnontieteellisellä alalla. Naisten suorittamia tutkintoja oli humanistisella alalla 81 prosenttia ja luonnontieteellisellä alalla 51 prosenttia.

Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli 1 070, joista tohtorintutkintoja oli 16 prosenttia. Ulkomaalaiset suorittivat eniten tutkintoja teknillistieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla. Naisten osuus ulkomaalaisista tutkinnon suorittaneista oli 41 prosenttia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusmaakunnittain 2008

Koulutusmaakunta Yhteensä Miehiä Naisia
Uusimaa 13 624 5 297 8 327
Varsinais-Suomi 4 711 1 476 3 235
Satakunta 453 167 286
Kanta-Häme 146 32 114
Pirkanmaa 4 205 1 614 2 591
Päijät-Häme 53 9 44
Kymenlaakso 105 15 90
Etelä-Karjala 880 520 360
Etelä-Savo 532 88 444
Pohjois-Savo 1 364 374 990
Pohjois-Karjala 2 386 848 1 538
Keski-Suomi 3 595 1 044 2 551
Pohjanmaa 1 706 580 1 126
Pohjois-Pohjanmaa 3 126 1 274 1 852
Kainuu 219 43 176
Lappi 1 106 255 851
Yhteensä 38 211 13 636 24 575

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 18.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. Yliopistotutkinnon suorittaneet 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2008/02/yop_2008_02_2009-06-18_tie_002.html