Publicerad: 18.6.2010

Vid universiteten avlades 23 800 examina år 2009

Enligt Statistikcentralen avlades totalt 23 800 examina vid universiteten år 2009. Antalet avlagda examina återgick år 2009 till en nivå som låg nära 2007 års nivå. År 2008 var antalet avlagda examina ovanligt stort (38 200). Rekordökningen i antalet examina år 2008 förklaras av att övergångsperioden gällande examensreformen vid universiteten gick ut på de flesta utbildningsområdena sommaren 2008. Av de examina som avlades år 2009 var 10 800 lägre högskoleexamina och 10 500 högre högskoleexamina. Totalt avlades 1 600 doktorsexamina. Antalet examina som avlades av utlänningar var 1 100. Av alla universitetsexamina avlades 62 procent av kvinnor.

Antalet avlagda universitetsexamina efter utbildningslandskap 2009

Utbildningslandskap Totalt Män Kvinnor
Totalt 23 831 9 148 14 683
Nyland 8 009 3 352 4 657
Egentliga Finland 3 000 1 014 1 986
Satakunta 375 114 261
Egentliga Tavastland 104 13 91
Birkaland 2 747 1 285 1 462
Päijänne-Tavastland 18 2 16
Kymmenedalen 30 7 23
Södra Karelen 906 565 341
Södra Savolax 270 70 200
Norra Savolax 1 088 268 820
Norra Karelen 1 073 374 699
Mellersta Finland 2 297 655 1 642
Södra Österbotten 2 1 1
Österbotten 925 310 615
Mellersta Österbotten 69 10 59
Norra Österbotten 2 042 866 1 176
Kajanaland 158 31 127
Lappland 718 211 507


Källa: Utbildning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Universitetsexamina 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2009/02/yop_2009_02_2010-06-18_tie_001_sv.html