Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Yliopistotutkinnot koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2013

Koulutusaste Tutkintoja, yhteensä Tutkintoja, miehet Tutkintoja, naiset
Koulutusalat yhteensä 30 322 12 536 17 786
  Luonnonvara-ala 3 839 1 876 1 963
Tekniikan ja liikenteen ala 5 263 3 948 1 315
Kaupan ja hallinnon ala 8 323 3 443 4 880
Sosiaali- ja terveysala 3 154 880 2 274
Kulttuuriala 949 317 632
Humanistinen ja opetusala 8 489 1 782 6 707
Muu koulutus 305 290 15
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 13 157 5 468 7 689
Luonnonvara-ala 1 574 741 833
Tekniikan ja liikenteen ala 2 295 1 759 536
Kaupan ja hallinnon ala 3 833 1 676 2 157
Sosiaali- ja terveysala 771 139 632
Kulttuuriala 362 123 239
Humanistinen ja opetusala 4 182 894 3 288
Muu koulutus 140 136 4
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 14 603 5 896 8 707
Luonnonvara-ala 1 854 904 950
Tekniikan ja liikenteen ala 2 520 1 874 646
Kaupan ja hallinnon ala 4 182 1 622 2 560
Sosiaali- ja terveysala 1 378 392 986
Kulttuuriala 550 179 371
Humanistinen ja opetusala 3 960 775 3 185
Muu koulutus 159 150 9
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 653 229 424
Sosiaali- ja terveysala 653 229 424
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 179 72 107
Luonnonvara-ala 28 13 15
Tekniikan ja liikenteen ala 39 27 12
Kaupan ja hallinnon ala 50 17 33
Sosiaali- ja terveysala 2 1 1
Kulttuuriala 4 2 2
Humanistinen ja opetusala 56 12 44
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 730 871 859
Luonnonvara-ala 383 218 165
Tekniikan ja liikenteen ala 409 288 121
Kaupan ja hallinnon ala 258 128 130
Sosiaali- ja terveysala 350 119 231
Kulttuuriala 33 13 20
Humanistinen ja opetusala 291 101 190
Muu koulutus 6 4 2

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2013, Liitetaulukko 1. Yliopistotutkinnot koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2013/02/yop_2013_02_2014-06-11_tau_001_fi.html