Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 6.5.2015

Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2014


Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 163 800 opiskelijaa. Opiskelijamäärä väheni kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tutkintoja suoritettiin 31 200, lähes 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten kasvoi tohtorin tutkintojen määrä, 8 prosenttia.

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2014

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 2001–2014

Yliopisto-opiskelijat

Alempaa korkeakoulututkintoa opiskeli 89 900 ja ylempää korkeakoulututkintoa 49 700 opiskelijaa. Lääkärien erikoistumiskoulutuksessa oli 4 400 ja lisensiaattikoulutuksessa 1 400 opiskelijaa. Tohtorintutkintoa opiskelevien osuus kaikista opiskelijoista oli 11 prosenttia, 18 500 opiskelijaa. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkintojen uusien opiskelijoiden määrät kasvoivat hieman, mutta tutkijakoulutuksen vähenivät. Vuonna 2014 alemman korkeakoulututkinnon aloitti 17 500 ja ylemmän korkeakoulututkinnon 7 000 opiskelijaa. Tohtorintutkinnon aloitti alle 1 700 opiskelijaa.

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Yliopisto-opiskelijat koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) ja sukupuolen mukaan 2014

Vuonna 2014 eniten opiskelijoita oli kaupan ja hallinnon alalla, 26 prosenttia. Kaikista opiskelijoista humanistisella ja opetusalalla opiskelijoita oli lähes yhtä paljon, 25 prosenttia. Kolmanneksi eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 19 prosenttia. Naisten osuus kaikista tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista oli 54 prosenttia, mutta koulutusaloittain tarkasteltuna vaihtelu oli suurta. Humanistisella ja opetusalalla naisten osuus oli 75 prosenttia ja sosiaali- ja terveysalalla 67 prosenttia, mutta tekniikan ja liikenteen alalla vain 22 prosenttia.

Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 34 800 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Aalto-yliopistossa, 18 300 opiskelijaa, ja Turun yliopistossa, 16 800 opiskelijaa.

Yliopistotutkinnot

Yliopistoissa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi. Vuonna 2014 ylempiä korkeakoulututkintoja oli 14 900 ja alempia korkeakoulututkintoja 13 600. Tohtorintutkintoja suoritettiin lähes 1 900. Kaikista yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli yli 6 prosenttia, ylemmistä korkeakoulututkinnoista 9 prosenttia ja tohtorintutkinnoista 21 prosenttia.

Vuonna 2014 eniten tutkintoja suoritettiin kaupan ja hallinnon alalla ja humanistisella ja opetusalalla, molemmilla 28 prosenttia. Kolmanneksi eniten valmistui tekniikan ja liikenteen alalta, 18 prosenttia. Tohtoreita valmistui eniten luonnonvara-alalta, 23 prosenttia.

Yliopistoittain eniten tutkintoja suoritettiin Helsingin yliopistossa, 6 100 tutkintoa. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin Aalto-yliopistossa jaTurun yliopistossa, molemmissa 3 500 tutkintoa. Yliopistojen opiskelija- ja tutkintotiedot, koskien vuotta 2014, tuotettiin ensimmäisen kerran korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. Tarkempia aikasarjatietoja yliopisto-opiskelijoista ja tutkinnoista koulutuksen ja yliopiston mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yop/2014/yop_2014_2015-05-06_tie_001_fi.html