Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Studerande och examina.

Publicerad: 9.5.2019

Kvinnorna stod för nästan 60 procent av alla universitetsexamina år 2018

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades år 2018 ungefär 30 800 universitetsexamina, vilket är något under 250 examina färre än året innan. Antalet lägre högskoleexamina minskade nu för tredje året i rad, med tre procent från året innan. Däremot avlades något fler högre högskoleexamina och doktorsexamina jämfört med året innan. Kvinnornas andel av alla som avlagt universitetsexamen och doktorsexamen var 58 resp. 51 procent.

Kvinnornas andel av avlagda universitetsexamina 2001–2018, procent

Kvinnornas andel av avlagda universitetsexamina 2001–2018, procent

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Jalolahti 029 551 3588, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (110,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 9.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/2018/yop_2018_2019-05-09_tie_001_sv.html