Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2013
Universitetsstuderande
Universitetsexamina
2012
Universitetsstuderande
Universitetsexamina

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/tau_sv.html