Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2016–2017

  Förädlingsvärde, 1000 euro Årsförändring, %
2016 2017
B Utvinning av mineral 671 695 806 173 20,0
C Tillverkning 26 996 141 29 599 373 9,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 653 811 3 578 920 -2,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 1 171 157 1 224 577 4,6
F Byggverksamhet 10 586 521 11 526 929 8,9
G Handel 15 281 927 15 675 432 2,6
H Transport och magasinering 8 061 689 8 286 448 2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 365 409 2 558 905 8,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 9 108 124 9 735 669 6,9
L Fastighetsverksamhet 4 588 029 4 579 541 -0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 171 645 7 749 109 8,1
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 5 854 808 6 402 508 9,4

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2017, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2016–2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2017/yrti_2017_2018-12-18_tau_002_sv.html