Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten tuottavuus ja kannattavuus 2019

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto sisältää hieman alle 282 000 yrityksen (yritysyksikön) tilinpäätöstietoja vuodelta 2019. Yrityksiä oli noin 4 400 enemmän kuin edellisvuonna. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B-E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H-S, pl. K). Toimialojen liikevaihto ilman sisäisiä eriä oli 427,4 miljardia euroa. Liikevaihtoa kertyi 9,9 miljardia eli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne 2019

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto milj. euroa
Koko teollisuus (B-E) 23 300 332 000 157 610
Rakentaminen (F) 41 400 171 400 39 731
Kauppa (G) 39 900 241 100 117 864
Palvelut (H-S, pl. K) 177 200 690 500 112 240
Yhteensä 281 800 1 435 000 427 445

Teollisuuden tuottavuus ja henkilöstökulut

Reaalituottavuutta mitataan jalostusarvon ja henkilöstökulujen suhteella. Teollisuusyritysten (TOL C) reaalituottavuus on pysynyt melko vakaana vuosina 2017-2019. Vuonna 2019 teollisuusyritysten reaalituottavuus oli 1,6. Vuosina 2018 ja 2017 teollisuusyritysten reaalituottavuus oli puolestaan 1,7.

Seuraavassa tarkastellaan miten reaalituottavuus on vaihdellut teollisuuden päätoimialojen välillä vuosina 2017 - 2019. Metalliteollisuuden (TOL 24-30, 33) osuus teollisuuden yhteenlasketusta jalostusarvosta on noin puolet, jolloin toimialalla tapahtuvat muutokset heijastuvat toimialoista voimakkaimmin teollisuuden tuottavuuteen. Metalliteollisuuden tuottavuus on viime vuosina ollut laskusuunnassa. Kemianteollisuuden (TOL 19-22) reaalituottavuus on korkeammalla tasolla kuin muilla päätoimialoilla ja siellä on ollut erisuuntaista vaihtelua viime vuosina. Metsäteollisuuden (TOL 16-17) tuottavuus kasvoi vuonna 2018, mutta laski aiempaa matalammalle tasolle vuonna 2019. Sen sijaan elintarviketeollisuudessa (TOL 10-11) reaalituottavuus on pysynyt vakaana.

Kuvio 1. Teollisuuden reaalituottavuus toimialoittain 2017 – 2019

Kuvio 1. Teollisuuden reaalituottavuus toimialoittain 2017 – 2019

Yritysten kannattavuus ja rahoitus

Liiketulosprosentilla mitaten toimialojen kannattavuus vaihtelee. Liiketulosprosentti muodostetaan laskemalla liiketuloksen osuus liiketoiminnan tuotoista. Palveluiden, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla kannattavuus heikkeni edellisvuodesta noin yhden prosenttiyksikön verran. Palvelualojen kannattavuus on muita toimialoja vahvempaa. Kaupan alalla puolestaan kannattavuus on heikointa. Kaupassa kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Kuvio 2. Päätoimialojen liiketulosprosentti 2017 – 2019

Kuvio 2. Päätoimialojen liiketulosprosentti 2017 – 2019
Tehdasteollisuuden (TOL C) kannattavuus heikentyi liiketuloksella ja käyttökatteella mitattuna, mutta koheni nettotuloksella ja rahoitustuloksella mitattuna. Toimialan yritysten rahoituskulut pienenivät vuonna 2019 yhteensä noin 1,5 miljardia euroa vuodentakaisesta samaan aikaan kun rahoitustulot kasvoivat noin 0,4 miljardia euroa.

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden (TOL C) kannattavuus 2017 – 2019

Kuvio 3. Tehdasteollisuuden (TOL C) kannattavuus 2017 – 2019
Rakenne- ja tilinpäätöstilaston yritykset kerryttivät vuonna 2019 rahoitustulosta 39,8 miljardia kun se edellisvuonna oli 38,1 miljardia euroa. Teollisuudessa, palveluissa ja kaupassa rahoitustulos kasvoi vuoteen 2018 verrattuna. Teollisuudessa kasvu oli voimakkainta, 7,9 prosenttia edellisvuodesta. Kaupassa rahoitustulos kasvoi 4,5 prosenttia ja muissa palveluissa 5,7 prosenttia. Rakentamisessa sen sijaan rahoitustulos laski 17,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuvio 4. Yritysten rahoitustulos 2017 – 2019

Kuvio 4. Yritysten rahoitustulos 2017 – 2019

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2019, Yritysten tuottavuus ja kannattavuus 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_kat_001_fi.html