Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2019–2020

Omsättning, 1000 euro Årsförändring
%
2019 2020
B Utvinning av mineral 2 059 738 2 247 727 9,1
C Tillverkning 138 057 933 128 765 150 -6,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 14 524 089 13 242 054 -8,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 2 967 848 3 059 989 3,1
F Byggverksamhet 39 730 839 40 380 667 1,6
G Handel 117 864 177 118 489 125 0,5
H Transport och magasinering 23 621 740 19 096 996 -19,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 7 337 750 5 426 289 -26,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 22 750 203 23 450 732 3,1
L Fastighetsverksamhet 12 765 219 12 463 301 -2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 16 918 665 17 018 999 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 13 750 452 12 654 350 -8,0

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2020, Tabellbilaga 1. Företagens omsättning efter näringsgren 2019–2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_tau_001_sv.html