Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2019–2020

Förädlingsvärde, 1000 euro Årsförändring
%
2019 2020
B Utvinning av mineral 735 762 804 303 9,3
C Tillverkning 28 625 181 28 640 593 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 4 493 366 4 292 151 -4,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering 1 192 603 1 240 839 4,0
F Byggverksamhet 11 771 048 12 061 916 2,5
G Handel 16 416 167 16 816 467 2,4
H Transport och magasinering 8 423 060 6 541 381 -22,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 713 709 1 949 375 -28,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 10 646 983 10 872 719 2,1
L Fastighetsverksamhet 5 453 691 5 475 978 0,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8 496 196 8 651 317 1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 7 009 812 6 622 397 -5,5

Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2020, Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2019–2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_tau_002_sv.html