Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 1.12.2016

Mer lån än tidigare åt företagen år 2015

Enligt Statistikcentralen steg företagsstöden år 2015 med totalt 8,8 procent jämfört med året innan. Tyngdpunkten i stegringen av stöden låg på lånen, som ökade med 34,1 procent. Antalet företag som fick stöd sjönk däremot med nästan 6 500 företag till 30 453 företag.

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier 2010–2015

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier 2010–2015

Antalet direkta stöd som betalats till företagen minskade med 5,7 procent och antalet garantier ökade med 7,5 procent från året innan. Minskningen i direkta stöd påverkades mest av att stödbeloppet till företag som klassificeras som mikroföretag sjönk. Totalt mottog något under vart tionde företag företagsstöd år 2015.

I den här statistiken ingår följande stödformer: betalda direkta stöd från Arbets- och näringsministeriet (ANM), Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Tekes, betalda lån från Tekes samt beviljade lån och garantier från Finnvera. Statistiken omfattar inte t.ex. skattestöd eller lantbruksstöd, utan bara stöd som hänför sig till företagsverksamhet.


Källa: Statistik över företagsstöd, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/2015/yrtt_2015_2016-12-01_tie_001_sv.html