Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2019

En klar nedgång i företagsstöden till storföretag

Enligt Statistikcentralens statistik över företagsstöd minskade de direkta företagsstöden med två procent år 2018 jämfört med året innan. Totalt visade företagsstöden en ökning på 0,1 procent från året innan. Ökningen berodde på uppgången i garantier med 3,2 procent. Lånen till företag minskade med 3,3 procent från året innan. Antalet företag som fått stöd var 28 147, vilket är en procent mindre än året innan.

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier åren 2013–2018

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier åren 2013–2018

Två tredjedelar av de företag som fått stöd var mikroföretag, men räknat per företag fick storföretagen flest direkta stöd och de medelstora företagen flest lån och garantier. Mätt i euro fick servicebranscherna och metallindustrin flest stöd. Relativt sett mest ökade stöden inom handeln under året.

Storleken på det direkta stödet till ett företag varierar enligt storleken på företaget. Storföretagen fick 144 100 euro i direkt stöd per företag, de medelstora företagen 60 000, småföretagen 25 900 och mikroföretagen omkring 7 400 euro per företag. Per näringsgren fick skogsindustrin fortfarande mest lån och direkt stöd per företag, även om stöden till skogsindustrin sjönk med 32 procent. De största garantierna per företag fanns inom metallindustrin.

De direkta stöden till storföretag minskade med 37 procent. I huvudsak berodde det på en nedskärning av energistöd och en minskning av stöd från Business Finland till storföretag. De direkta stöden till små och medelstora företag ökade, de till mikroföretagen minskade.

Statistiken utgörs av lån och garantier som beviljats av Finnvera, stöd och lån från Business Finland samt direkta stöd från Arbets- och näringsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet (Livsmedelsverket). Lantbruksstöd eller olika skattestöd finns inte med i statistiken.


Källa: Statistik över företagsstöd, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/2018/yrtt_2018_2019-11-28_tie_001_sv.html