Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2020

De direkta företagsstöden ökade med 0,5 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens statistik över företagsstöd ökade de direkta företagsstöden med 0,5 procent till 476 miljoner euro år 2019. Garantibeloppen till företag ökade med 9,4 procent och uppgick till 806,3 miljoner euro och lånen till företag minskade med 9,6 procent till 314 miljoner euro. Företagsstöd betalades ut eller beviljades till 27 848 företag.

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier åren 2014-2019

Alla betalda direkta stöd, lån och garantier åren 2014-2019

Direkt stöd och lån betalades samt garantier beviljades totalt 25 439 företag under år 2019. Totalt 21 360 företag fick direkt stöd, 1 756 fick lån och 4 213 garantier. När man beaktar de företag som beviljats eller återkrävts stöd omfattades totalt 27 848 företag av företagsstöd. Detta är 1,1 procent färre än året innan.

Största delen av de företag som fick stöd var mikroföretag (67,4 %). Sett till näringsgren fanns det flest stödmottagare inom servicenäringarna. Mätt i euro får småföretag och företag inom industrin mest direkt stöd. Det direkta stödet ökade relativt sett mest inom handeln och skogsindustrin och minskade mest inom servicenäringarna.

Storleken på det direkta stödet till ett företag varierar enligt storleken på företaget. Storföretag som fått direkt stöd fick i genomsnitt 198 700 euro i direkt stöd, medelstora företag 74 300, små företag 30 500 och mikroföretag ungefär 11 600 euro. Oberoende av typ av stöd fick företag inom skogsindustrin mest stöd per företag och metallindustrin näst mest stöd sett efter näringsgren.

Statistiken utgörs av lån och garantier som beviljats av Finnvera, stöd och lån från Business Finland samt direkta stöd från Arbets- och näringsministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet. Lantbruksstöd eller olika skattestöd finns inte med i statistiken. Materialet har behandlats närmare i översikten (på finska).


Källa: Statistik över företagsstöd, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/2019/yrtt_2019_2020-08-14_tie_001_sv.html