Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.7.2006

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien ansiot 2 722 euroa lokakuussa 2005

Vuonna 2005 yksityisen sektorin kokoaikaisia kuukausipalkkaisia palkansaajia oli 591 261. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 2 722 euroa, miehillä 3 085 euroa ja naisilla 2 345 euroa.

Erityisasiantuntijoita oli 19,7 prosenttia ja asiantuntijoita 32,4 prosenttia kaikista yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista. Erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 3 515 euroa ja asiantuntijoiden 2 766 euroa. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä oli 13,9 prosenttia kuukausipalkkaisista, palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöitä puolestaan 15,1 prosenttia. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ansiot olivat 2 215 euroa ja palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijöiden 1 903 euroa.

Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot ammattiluokituksen pääluokan mukaan 2005


 
Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 591 261 299 931 289 242 2 722 3 085 2 345
1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 33 995 23 979 9 891 4 644 4 998 3 783
2. Erityisasiantuntijat 116 424 76 060 39 776 3 515 3 673 3 219
3. Asiantuntijat 191 281 103 801 86 895 2 766 3 022 2 458
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 82 078 14 764 66 808 2 215 2 575 2 136
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 89 393 27 633 61 713 1 903 2 105 1 813
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 920 15 428 4 391 2 261 2 335 2 007
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 19 828 13 317 6 494 2 223 2 342 1 982
9. Muut työntekijät 33 475 21 891 11 480 1 821 1 901 1 668

 

Vuoden 2005 tilaston tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden, sillä tilastoon on tehty otos- ja menetelmäuudistus. Tilastokeskuksen keräämät luvut on tuotettu uudistetulla otoksella. Vuoden 2005 luvuissa työnantajajärjestöiltä saadut tiedot on aikaisemmista vuosista poiketen korotettu perusjoukon tasolle. Lisäksi osa-aikaisuuden käsitettä on muutettu siten, että osa-aikaisiksi katsotaan pääsääntöisesti henkilöt, joiden säännöllinen viikkotyöaika on yli 10 prosenttia alan yleistä työaikaa lyhyempi. Osa-aikaisiksi katsottavia palkansaajia on tästä johtuen aikaisempia vuosia enemmän.

Lähde: Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen (09) 1734 3491, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2005/yskp_2005_2006-07-12_tie_001.html