Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2006

Månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn förtjänade 2 722 euro i oktober år 2005

År 2005 fanns det 591 261 heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn. De heltidsanställda löntagarnas inkomster för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 2 722 euro, 3 085 euro hos män och 2 345 euro hos kvinnor.

Specialisterna utgjorde 19,7 procent och experterna 32,4 procent av alla månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn. Specialisternas inkomster för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 3 515 euro och experternas 2 766 euro. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete utgjorde 13,9 procent av de månadsavlönade, service-, försäljnings- och omsorgspersonalen däremot 15,1 procent. När det gäller kontorspersonal och personal i kundservicearbete uppgick inkomsterna till 2 215 euro, och när det gäller service-, försäljnings- och omsorgspersonal till 1 903 euro.

Antalet heltidsanställda månadsavlönade och inkomster för ordinarie arbetstid inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringens huvudklass år 2005

  Antal Inkomst för ordinarie arbetstid
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 591 261 299 931 289 242 2 722 3 085 2 345
1. Chefer och högre tjänstemän 33 995 23 979 9 891 4 644 4 998 3 783
2. Specialister 116 424 76 060 39 776 3 515 3 673 3 219
3. Experter 191 281 103 801 86 895 2 766 3 022 2 458
4. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 82 078 14 764 66 808 2 215 2 575 2 136
5. Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 89 393 27 633 61 713 1 903 2 105 1 813
7. Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 920 15 428 4 391 2 261 2 335 2 007
8. Process- och transportarbetare 19 828 13 317 6 494 2 223 2 342 1 982
9. Övriga arbetstagare 33 475 21 891 11 480 1 821 1 901 1 668

 

Uppgifterna i statistiken för år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år, eftersom urvalet och metoderna i statistiken har reviderats. De siffror som Statistikcentralen samlat in har producerats utgående från det reviderade urvalet. I siffrorna för år 2005 har uppgifterna som erhållits från arbetsgivarorganisationerna upphöjts till populationens nivå avvikande från tidigare år. Dessutom har begreppet deltidsanställd ändrats så att i huvudsak de personer vilkas ordinarie veckoarbetstid är över 10 procent kortare än den allmänna arbetstiden inom branschen räknas till deltidsanställda. Detta har lett till att det nu finns fler löntagare som räknas till deltidsanställda än tidigare.

Källa: Månadslöner inom den privata sektorn. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen (09) 1734 3491, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2005/yskp_2005_2006-07-12_tie_001_sv.html