Månadslöner inom den privata sektorn 2007

2007
Offentliggöranden