Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2008

Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 2 929 euro i slutet av 2007

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos heltidsanställda löntagare inom den privata sektorn i genomsnitt 3 316 euro för män och 2 522 euro för kvinnor i oktober 2007. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 620 000 löntagare, av vilka ungefär hälften var män.

Lönespridningen varierar efter löntagargrupp. Spridning beskrivs vanligen med hjälp av decillön. Decillönerna för ordinarie arbetstid hos alla löntagare varierar inom den privata sektorn från 1 757 euro till 4 510 euro. Enligt statistiken var medianlönen 2 586 euro, 2 994 euro hos män och 2 281 euro hos kvinnor. Den högsta decillönen är den lönenivå som 10 procent av löntagarna överskrider och den lägsta decillönen den lönenivå som 10 procent av löntagarna inte når upp till. Medianlön innebär att hälften av löntagarna har lägre lön och hälften högre lön än medianlönen.

Ålderns betydelse för löneutvecklingen är betydande. Löneutvecklingen blir något långsammare efter åldersgruppen över 40 år, medan utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är snabbare. Löntagarnas genomsnittliga ålder var 41 år. Av löntagarna var andelen 40–49 -åringar störst, omkring 30 procent. I åldersgrupperna under 20 år och över 65 år utgjorde löntagarna mindre än en procent.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Övertidsandelen ingår inte i det här lönebegreppet. Löneuppgifterna har samlats in för oktober i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och decillönerna gällande lön för ordinarie arbetstid enligt 2007 års yrkesklassificering och kön.

Yrkesklassificeringen Antal Månadslön för ordinarie arbetstid, euro/månad          
Kvinnor Män
Totalt 1. desil median 9. desil 1. desil median 9. desil
Totalt 619 500 1 688 2 281 3 655 1 902 2 994 5 078
1. Chefer 39 600 2 173 3 750 6 546 2 967 5 114 8 077
2. Specialister 122 246 2 215 3 223 4 720 2 622 3 746 5 394
3. Experter 211 130 1 862 2 437 3 525 2 184 3 000 4 398
4. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 79 381 1 800 2 257 2 862 1 869 2 542 3 836
5. Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 85 124 1 563 1 827 2 337 1 622 2 070 3 016
6. Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 603 1 200 1 543 2 088 1 363 1 868 2 331
7. Byggnads-, reparation- och tillvekningsarbete 18 248 1 677 2 050 2 743 1 801 2 364 3 170
8. Process- och transportarbetare 15 223 1 530 1 997 2 580 1 807 2 483 3 282
9. Övriga arbetstagare 34 023 1 426 1 737 2 110 1 566 1 947 2 593
Okänd 13 921 1 621 2 083 2 900 1 699 2 348 3 325

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid enligt 2007 års yrkesklassificering och åldersgrupp

Yrkesklassificeringen Antal Månadslön för ordinarie arbetstid, euro/månad          
Totalt –19       20–29 30–39 40–49 50–59 60–  
Totalt 619 500 2 929 1 632 2 273 2 979 3 138 3 045 3 058
1. Chefer 39 600 5 020 2 958 4 676 5 296 5 213 5 096
2. Specialister 122 246 3 745 .. 2 882 3 671 3 958 3 960 3 914
3. Experter 211 130 2 918 1 660 2 478 2 943 3 042 3 006 3 012
4. Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 79 381 2 398 1 623 2 141 2 430 2 463 2 450 2 440
5. Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 85 124 2 006 1 625 1 848 2 042 2 081 2 077 2 059
6. Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 603 1 763 .. 1 421 1 818 1 917 1 907 1 951
7. Byggnads-, reparation- och tillvekningsarbete 18 248 2 397 1 589 2156 2 401 2 504 2 490 2 380
8. Process- och transportarbetare 15 223 2 385 1 540 2 109 2 310 2 445 2 547 2 380
9. Övriga arbetstagare 34 023 1 934 1 586 1 827 1 987 1 962 1 964 1 962
Okänd 13 921 2 396 1 848 2 048 2 464 2 588 2 609 2 529

Medellönen för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassficering och åldersgrupp 2007

Medellönen för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn efter yrkesklassficering och åldersgrupp 2007

Näringsgrenindelningen TOL 2008 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för år 2008. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva-Liiisa Petäjä (09) 1734 3450, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2007/yskp_2007_2008-09-23_tie_001_sv.html