Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja sukupuolen mukaan lokakuussa 2008

Koulutusala Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Yhteensä 636 757 326 026 309 991 3 091 3 495 2 667
Perusaste 76 431 39 172 36 518 2 559 2 832 2 253
Keskiaste 227 005 113 994 113 012 2 598 2 898 2 295
Alin korkea-aste 133 034 56 122 76 912 3 139 3 648 2 768
Alempi korkeakouluaste 113 935 65 979 47 956 3 343 3 750 2 784
Ylempi korkeakouluaste 81 841 47 718 34 122 4 424 4 820 3 870
Tutkijankoulutusaste 4 510 3 039 1 471 4 999 5 254 4 474

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva-Liiisa Petäjä (09) 1734 3450, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 23.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2008, Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja sukupuolen mukaan lokakuussa 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2008/yskp_2008_2009-07-23_tau_001_fi.html