Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.7.2009

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 091 euroa lokakuussa 2008

Tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli miehillä keskimäärin 3 495 euroa ja naisilla 2 667 euroa lokakuussa 2008. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 637 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä oli noin puolet.

Palkkojen hajonta vaihtelee palkansaajaryhmittäin. Palkkahajontaa kuvataan yleensä desiilipalkalla. Kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vaihtelivat yksityisellä sektorilla 1 849 eurosta 4 762 euroon. Mediaanipalkka oli tilaston mukaan 2 731 euroa, miehillä 3 156 euroa ja naisilla 2 407 euroa. Ylin desiilipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 90 prosenttia palkansaajista ja alin desiilipalkka palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 10 prosenttia palkansaajista. Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Palkkakehitykseen iän merkitys on huomattava. Palkkakehitys hidastuu jonkin verran yli 40-vuotiaiden ikäryhmän jälkeen, kun nuoremmissa ikäryhmissä kehitys on nopeampaa. Palkansaajien keskimääräinen ikä oli 42 vuotta. Ikävälin 40–49 -vuotiaiden osuus palkansaajista oli suurin, noin 30 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä oli alle prosentti palkansaajista.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Palkkatiedot on kerätty lokakuulta yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2008 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Naiset Miehet
1. desiili Mediaani 9. desiili 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 636 757 1 768 2 407 3 897 2 000 3 156 5 333
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 39 763 2 400 4 167 7 037 3 089 5 320 8 376
2 Erityisasiantuntijat 130 688 2 324 3 420 4 960 2 789 3 970 5 648
3 Asiantuntijat 216 987 1 982 2 578 3 705 2 306 3 147 4 637
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 79 741 1 891 2 369 3 010 1 930 2 630 3 998
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 88 635 1 631 1 925 2 442 1 700 2 161 3 117
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 691 1 250 1 650 2 318 1 461 2 143 2 509
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 819 1 763 2 199 2 948 1 895 2 515 3 463
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 18 904 1 620 2 045 2 700 1 860 2 461 3 797
9 Muut työntekijät 34 092 1 506 1 809 2 239 1 650 2 046 2 705
Tuntematon 7 438 1 779 2 387 3 309 1 970 2 749 3 831

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2008 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Yhteensä 636 757 3 091 1 708 2 395 3 144 3 323 3 208 3 235
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 39 763 5 301 .. 3 195 4 911 5 539 5 559 5 471
2 Erityisasiantuntijat 130 688 3 942 .. 3 002 3 850 4 166 4 184 4 167
3 Asiantuntijat 216 987 3 077 1 724 2 610 3 111 3 217 3 164 3 158
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 79 741 2 508 1 791 2 232 2 526 2 579 2 578 2 601
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 88 635 2 100 1 711 1 942 2 129 2 190 2 160 2 164
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 691 1 903 .. 1 535 1 878 2 012 2 073 2 159
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 819 2 563 1 834 2 283 2 600 2 655 2 665 2 609
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 18 904 2 483 1 758 2 246 2 408 2 556 2 645 2 361
9 Muut työntekijät 34 092 2 029 1 593 1 937 2 097 2 063 2 036 2 061
Tuntematon 7 438 2 753 1 936 2 384 2 811 2 997 2 758 2 779

Tässä tilastossa on otettu käyttöön toimialaluokitus TOL 2008. Lisätietoja luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008 –sivuilla:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html .


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva-Liiisa Petäjä (09) 1734 3450, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2008/yskp_2008_2009-07-23_tie_001_fi.html