Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 23.7.2009

Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 091 euro i oktober 2008

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos heltidsanställda löntagare inom den privata sektorn i genomsnitt 3 495 euro för män och 2 667 euro för kvinnor i oktober 2008. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 637 000 löntagare, av vilka ungefär hälften var män.

Lönespridningen varierar efter löntagargrupp. Spridning beskrivs vanligen med hjälp av decillön. Decillönerna för ordinarie arbetstid hos alla löntagare varierade inom den privata sektorn från 1 849 euro till 4 762 euro. Enligt statistiken var medianlönen 2 731 euro, 3 156 euro hos män och 2 407 euro hos kvinnor. Den högsta decillönen är den lönenivå som 90 procent av löntagarna underskrider och den lägsta decillönen den lönenivå som 10 procent av löntagarna inte når upp till. Medianlön innebär att hälften av löntagarna har lägre lön och hälften högre lön än medianlönen.

Ålderns betydelse för löneutvecklingen är betydande. Löneutvecklingen blir något långsammare efter åldersgruppen över 40 år, medan utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är snabbare. Löntagarnas genomsnittliga ålder var 42 år. Av löntagarna var andelen 40–49 -åringar störst, omkring 30 procent. I åldersgrupperna under 20 år och över 65 år utgjorde löntagarna mindre än en procent.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Övertidsandelen ingår inte i det här lönebegreppet. Löneuppgifterna har samlats in för oktober i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och decillönerna gällande lön för ordinarie arbetstid efter huvudklassen i yrkesklassificering och kön år 2008

Yrkesklassificering Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Kvinnor Män
1. desil medianen 9. desil 1. desil medianen 9. desil
Totalt 636 757 1 768 2 407 3 897 2 000 3 156 5 333
1 Chefer och högre tjänstemän 39 763 2 400 4 167 7 037 3 089 5 350 8 376
2 Specialister 130 688 2 324 3 420 4 960 2 789 3 970 5 648
3 Experter 216 987 1 982 2 578 3 705 2 306 3 147 4 637
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 79 741 1 891 2 369 3 010 1 930 2 630 3 998
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 88 635 1 631 1 925 2 442 1 700 2 161 3 117
6 Jordbrukare och skogsarbetare 691 1 250 1 650 2 318 1 461 2 143 2 509
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 819 1 763 2 199 2 948 1 895 2 515 3 463
8 Process- och transportarbetare 18 904 1 620 2 045 2 700 1 860 2 461 3 797
9 Övriga arbetstagare 34 092 1 506 1 809 2 239 1 650 2 046 2 705
Okänd 7 438 1 779 2 387 3 309 1 970 2 749 3 831

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvuklassen i yrkesklassificering och åldersgrupp år 2008

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 636 757 3 091 1 708 2 395 3 144 3 323 3 208 3 235
1 Chefer och högre tjänstemän 39 763 5 301 .. 3 195 4 911 5 539 5 539 5 471
2 Specialister 130 688 3 942 .. 3 002 3 850 4 166 4 184 4 167
3 Experter 216 987 3 077 1 724 2 610 3 111 3 217 3 164 3 158
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 79 741 2 508 1 791 2 232 2 526 2 579 2 578 2 601
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 88 635 2 100 1 711 1 942 2 129 2 190 2 160 2 164
6 Jordbrukare och skogsarbetare 691 1 903 .. 1 535 1 878 2 012 2 073 2 159
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 819 2 563 1 834 2 283 2 600 2 655 2 665 2 609
8 Process och transportarbetare 18 904 2 483 1 758 2 246 2 408 2 556 2 645 2 361
9 Övriga arbetstagare 34 092 2 029 1 593 1 937 2 097 2 063 2 036 2 061
Okänd 7 438 2 753 1 936 2 384 2 811 2 997 2 758 2 779

Näringsgrenindelningen TOL 2008 har infördes i denna statistik. Mera information om klassificering finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .


Källa: Löner inom den privata sektorn 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva-Liiisa Petäjä (09) 1734 3450, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2008/yskp_2008_2009-07-23_tie_001_sv.html