Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Miehet Naiset
1.desiili Mediaani 9.desiili 1.desiili Mediaani 9.desiili
Yhteensä 626 504 2 052 3 221 5 473 1 830 2 495 4 024
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 41 623 3 170 5 404 8 515 2 600 4 350 7 309
2 Erityisasiantuntijat 127 475 2 935 4 085 5 830 2 420 3 519 5 066
3 Asiantuntijat 214 064 2 360 3 207 4 736 2 063 2 684 3 811
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 76 600 1 968 2 660 4 027 1 945 2 416 3 052
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 88 855 1 755 2 227 3 174 1 695 1 997 2 546
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 522 1 635 2 191 2 509 1 481 1 809 2 384
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 837 1 963 2 577 3 526 1 799 2 264 2 962
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 919 1 906 2 589 3 902 1 743 2 214 2 944
9 Muut työntekijät 36 874 1 700 2 110 2 761 1 548 1 868 2 325
Tuntematon 2 734 2 066 2 811 3 605 1 850 2 488 3 153

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 1.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2009, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tau_001_fi.html