Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio ikäryhmittäin, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Yhteensä 626 504 3 185 1 796 2 431 3 210 3 426 3 313 3 322
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 41 623 5 461 - 3 339 5 015 5 725 5 687 5 642
2 Erityisasiantuntijat 127 475 4 064 .. 3 153 3 923 4 279 4 277 4 290
3 Asiantuntijat 214 064 3 161 2 120 2 648 3 156 3 314 3 283 3 259
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 76 600 2 557 1 809 2 268 2 586 2 643 2 606 2 609
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 88 855 2 174 1 801 1 997 2 200 2 263 2 250 2 222
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 522 2 001 .. 1 783 1 935 2 062 2 100 1 998
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 837 2 632 .. 2 330 2 659 2 727 2 742 2 615
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 919 2 612 1 906 2 340 2 553 2 648 2 826 2 356
9 Muut työntekijät 36 874 2 089 1 665 1 983 2 159 2 123 2 095 2 096
Tuntematon 2 734 2 804 .. 2 374 2 849 2 984 2 834 2 987

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 1.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2009, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2009 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tau_002_fi.html