Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid enligt 2009 års yrkesklassificering och åldersgrupp

Yrkesklassificeringens huvudgruppe Antal Lön för ordinarie arbetstid efter åldersgrupp, euro/månad
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 626 504 3 185 1 796 2 431 3 210 3 426 3 313 3 322
1 Chefer och högre tjänstemän 41 623 5 461 - 3 339 5 015 5 725 5 687 5 642
2 Specialister 127 475 4 064 .. 3 153 3 923 4 279 4 277 4 290
3 Experter 214 064 3 161 2 120 2 648 3 156 3 314 3 283 3 259
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 76 600 2 557 1 809 2 268 2 586 2 643 2 606 2 609
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 88 855 2 174 1 801 1 997 2 200 2 263 2 250 2 222
6 Jordbrukare och skogsarbetare 522 2 001 .. 1 783 1 935 2 062 2 100 1 998
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 837 2 632 .. 2 330 2 659 2 727 2 742 2 615
8 Process och transportarbetare 17 919 2 612 1 906 2 340 2 553 2 648 2 826 2 356
9 Övriga arbetstagare 36 874 2 089 1 665 1 983 2 159 2 123 2 095 2 096
Okänd 2 734 2 804 .. 2 374 2 849 2 984 2 834 2 987

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 1.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2009, Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid enligt 2009 års yrkesklassificering och åldersgrupp . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tau_002_sv.html