Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid enligt 2009 års yrkesklassificering och åldersgrupp

Yrkesklassificeringens huvudgruppe Antal Lön för ordinarie arbetstid efter åldersgrupp, euro/månad
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 626 504 3 185 1 796 2 431 3 210 3 426 3 313 3 322
1 Chefer och högre tjänstemän 41 623 5 461 - 3 339 5 015 5 725 5 687 5 642
2 Specialister 127 475 4 064 .. 3 153 3 923 4 279 4 277 4 290
3 Experter 214 064 3 161 2 120 2 648 3 156 3 314 3 283 3 259
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 76 600 2 557 1 809 2 268 2 586 2 643 2 606 2 609
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 88 855 2 174 1 801 1 997 2 200 2 263 2 250 2 222
6 Jordbrukare och skogsarbetare 522 2 001 .. 1 783 1 935 2 062 2 100 1 998
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 19 837 2 632 .. 2 330 2 659 2 727 2 742 2 615
8 Process och transportarbetare 17 919 2 612 1 906 2 340 2 553 2 648 2 826 2 356
9 Övriga arbetstagare 36 874 2 089 1 665 1 983 2 159 2 123 2 095 2 096
Okänd 2 734 2 804 .. 2 374 2 849 2 984 2 834 2 987

Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 1.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2009, Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid enligt 2009 års yrkesklassificering och åldersgrupp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tau_002_sv.html