Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 1.7.2010

Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 185 euro i oktober 2009

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden bland heltidsanställda löntagare inom den privata sektorn i genomsnitt 3 185 euro i oktober 2009, 3 577 euro bland män och 2 762 euro bland kvinnor. Statistiken omfattar uppgifter om ungefär 627 000 löntagare, av vilka ungefär 52 procent var män.

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2009

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. decil Median 9. decil
Totalt 626 504 324 774 300 868 3 185 1 909 2 818 4 910
Grundnivå 70 713 37 317 32 534 2 705 1 754 2 364 3 998
Mellannivå 219 741 112 737 107 005 2 658 1 794 2 400 3 817
Lägsta högre nivå 126 693 53 766 72 926 3 218 2 116 2 939 4 666
Lägre högskolenivå 116 445 67 048 49 397 3 387 2 146 3 105 4 960
Högre högskolenivå 88 168 50 777 37 392 4 464 2 732 4 080 6 700
Forskarutbildningsnivå 4 744 3 130 1 614 5 187 3 327 4 791 7 520

Lönespridningen varierar efter löntagargrupp. Spridning beskrivs vanligen med hjälp av decillön. Decillönerna för ordinarie arbetstid hos alla löntagare varierar inom den privata sektorn från 1 909 euro till 4 910 euro. Enligt statistiken var medianlönen 2 818 euro, 3 221 euro hos män och 2 495 euro hos kvinnor. Den högsta decillönen är den lönenivå som 90 procent av löntagarna underskrider och den lägsta decillönen den lönenivå som 10 procent av löntagarna inte når upp till. Medianlön innebär att hälften av löntagarna har lägre lön och hälften högre lön än medianlönen.

Granskat efter utbildningsnivå stiger inkomsterna för ordinarie arbetstid huvudsakligen med utbildningsnivån. Av alla heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn hade 46,4 procent enligt statistiken utbildning på grund- eller mellannivå. Inom denna grupp var lönen för ordinarie arbetstid i genomsnitt 2 669 euro, dvs. ungefär 83,8 procent av den genomsnittliga lönen. Ifall löntagaren saknar utbildning eller om examen har avlagts utomlands anges grundnivå som utbildningsnivå.

Av de heltidanställda månadsavlönade inom den privata sektorn hade 14,1 procent avlagt examen på högre högskolenivå. Lönerna inom denna grupp var 4 464 euro, dvs. 40,2 procent högre än den genomsnittliga lönen för månadsavlönade inom den privata sektorn.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslön, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Övertidsandel ingår inte i det här lönebegreppet. Löneuppgifterna har samlats in för oktober i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2009/yskp_2009_2010-07-01_tie_001_sv.html