Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2010

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 652 416 332 620 319 699 3 255 1 956 2 890 5 000
Perusaste 67 353 35 591 31 665 2 734 1 774 2 408 4 039
Keskiaste 221 678 111 035 110 643 2 700 1 825 2 438 3 864
Alin korkea-aste 124 432 51 339 73 093 3 281 2 163 2 991 4 750
Alempi korkeakouluaste 123 559 69 738 53 820 3 399 2 164 3 119 4 971
Ylempi korkeakouluaste 101 572 56 336 45 235 4 390 2 614 4 005 6 600
Tutkijakoulutusaste 13 822 8 581 5 242 4 838 3 220 4 446 6 800

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi


Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2010, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2010/yskp_2010_2011-09-27_tau_001_fi.html