Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå år 2010

Utbildningsnivå Antal Lön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 652 416 332 620 319 699 3 255 1 956 2 890 5 000
Grundnivå 67 353 35 591 31 665 2 734 1 774 2 408 4 039
Mellannivå 221 678 111 035 110 643 2 700 1 825 2 438 3 864
Lägsta högre nivå 124 432 51 339 73 093 3 281 2 163 2 991 4 750
Lägre högskolenivå 123 559 69 738 53 820 3 399 2 164 3 119 4 971
Högre högskolenivå 101 572 56 336 45 235 4 390 2 614 4 005 6 600
Forskarutbildningsnivå 13 822 8 581 5 242 4 838 3 220 4 446 6 800

Källa: Löner inom den privata sektorn 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@stat.fi


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2010, Tabellbilaga 1. Antalet heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2010/yskp_2010_2011-09-27_tau_001_sv.html