Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2010 ammattiluokituksen 2001 pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokituksen 2001 pääluokat Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio euroa/kk
Naiset Miehet
1. desiili Mediaani 9. desiili 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 652 416 1 873 2 550 4 163 2 100 3 306 5 583
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 43 280 2 556 4 421 7 414 3 370 5 520 8 629
2 Erityisasiantuntijat 154 000 2 359 3 500 5 071 2 821 4 044 5 864
3 Asiantuntijat 217 118 2 090 2 715 3 875 2 377 3 252 4 795
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 76 576 1 979 2 459 3 115 2 000 2 683 3 869
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 85 680 1 719 2 040 2 581 1 809 2 318 3 389
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym 733 1 576 1 997 2 579 1 709 2 435 3 532
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 954 1 827 2 319 3 001 1 955 2 617 3 525
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 395 1 779 2 299 2 992 1 887 2 610 3 935
9 Muut työntekijät 36 690 1 576 1 908 2 390 1 706 2 144 2 805
X Tuntematon 1 989 1 813 2 510 3 164 1 866 2 662 3 406

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi


Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2010, Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2010 ammattiluokituksen 2001 pääluokan ja sukupuolen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2010/yskp_2010_2011-09-27_tau_003_fi.html