Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2011

Utbildningsnivå Antal Lön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 669 138 340 273 328 864 3 328 2 000 2 951 5 105
Grundnivå 65 982 35 185 30 796 2 762 1 804 2 447 4 081
Mellannivå 229 081 114 048 115 033 2 757 1 863 2 485 3 963
Lägsta högre nivå 121 612 50 022 71 590 3 373 2 221 3 058 4 878
Lägre högskolenivå 132 565 73 846 58 718 3 458 2 218 3 170 5 040
Högre högskolenivå 106 171 58 713 47 458 4 488 2 667 4 081 6 752
Forskarutbildningsnivå 13 728 8 459 5 269 4 964 3 314 4 554 7 000

Källa: Löner inom den privata sektorn 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 28.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2011, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2011/yskp_2011_2012-08-10_tau_001_sv.html