Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.8.2012

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 328 euroa lokakuussa 2011

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli miehillä keskimäärin 3 729 euroa ja naisilla 2 913 euroa. Mediaaniansio oli tilaston mukaan 2 951 euroa, miehillä 3 376 euroa ja naisilla 2 612 euroa. Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu oli loka–joulukuussa 2,6 prosenttia yksityisellä sektorilla. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 669 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä on 51 prosenttia.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilit lokakuussa 2011 koulutusasteen mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilit lokakuussa 2011 koulutusasteen mukaan

Säännöllisen työajan ansiot pääasiassa nousevat koulutusasteen myötä. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 4 081 euroa eli 38 prosenttia suurempi kuin yksityisen sektorin mediaaniansio. Perusasteen koulutuksen suorittaneilla mediaaniansio oli 2 447 euroa, mikä oli puolestaan 17 prosenttia vähemmän kuin koko yksityisen sektorin mediaaniansio. Mediaaniansio tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista. Mikäli palkansaajalta puuttuu koulutustieto tai hän on suorittanut tutkinnon ulkomailla, koulutusasteeksi määritellään perusaste.

Kaikista yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista asiantuntijoita oli 30 prosenttia, erityisasiantuntijoita 25 prosenttia sekä palvelu- ja myyntityöntekijöitä 17 prosenttia. Palkkojen hajonta vaihtelee palkansaajaryhmittäin. Palkkahajontaa kuvataan yleensä desiilipalkalla. Kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vaihtelivat yksityisellä sektorilla 2 000 eurosta 5 100 euroon. Ylin desiilipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 90 prosenttia palkansaajista ja alin desiilipalkka palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 10 prosenttia palkansaajista.

Palkansaajien keskimääräinen ikä oli 42 vuotta. Iän vaikutus ansiokehitykseen on huomattava. Palkansaajien keskiansiot ovat suurimmat ikäryhmässä 40–49 -vuotiaat. Tässä ikäryhmässä on myös eniten palkansaajia, noin 28 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä oli alle prosentti palkansaajista.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilaston tutkimuskehikko kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 556 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 113 000 palkansaajaa. Tilaston palkkatiedot sisältävät järjestäytyneiden yritysten 439 000 ja järjestäytymättömien yritysten 40 000 palkansaajaa. Keskiansioiden laskennassa tilastoaineiston palkansaajat korotetaan tutkimuskehikon tasolle. Palkkatiedot on kerätty lokakuulta yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen.

Tilastokeskus ei tuota enää maksullista Yksityisen sektorin palkat -julkaisua. Vastaavia tietoja julkaistaan tilaston kotisivulla tietokantataulukoissa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2011 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60–
Ammatit yhteensä 669 138 3 328 1 837 2 492 3 302 3 595 3 517 3 497
1 Johtajat 39 672 5 793 .. 3 431 5 211 6 032 6 111 5 813
2 Erityisasiantuntijat 164 704 4 150 .. 3 070 3 911 4 406 4 477 4 491
3 Asiantuntijat 199 492 3 310 2 088 2 758 3 292 3 466 3 439 3 405
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 81 988 2 636 1 834 2 317 2 667 2 739 2 712 2 711
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 114 840 2 326 1 840 2 099 2 371 2 432 2 399 2 344
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 578 2 210 .. 1 839 2 104 2 300 2 280 2 145
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 364 2 715 1 743 2 401 2 735 2 800 2 846 2 718
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 835 2 713 1 791 2 450 2 737 2 691 2 928 2 544
9 Muut työntekijät 27 992 2 160 1 773 2 066 2 231 2 204 2 160 2 144
Ammatti tuntematon 2 673 2 718 .. 2 311 2 732 2 879 2 845 2 919

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2011/yskp_2011_2012-08-10_tie_001_fi.html