Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2012 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Yhteensä -20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Yhteensä 689 171 3 428 1 929 2 538 3 375 3 722 3 645 3 594
1 Johtajat 40 224 6 201 .. 4 074 5 573 6 465 6 488 6 006
2 Erityisasiantuntijat 167 959 4 299 .. 3 111 4 049 4 573 4 626 4 612
3 Asiantuntijat 204 292 3 412 2 418 2 833 3 392 3 569 3 542 3 527
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 79 224 2 678 1 921 2 361 2 675 2 777 2 783 2 766
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 131 781 2 399 1 905 2 153 2 448 2 517 2 474 2 417
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 907 2 242 .. 1 845 2 135 2 286 2 287 2 343
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 19 056 2 771 1 925 2 479 2 772 2 850 2 924 2 799
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 185 2 811 1 776 2 492 2 868 2 774 3 044 2 708
9 Muut työntekijät 29 396 2 190 1 845 2 104 2 254 2 226 2 191 2 166
Tuntematon 1 148 3 201 .. 2 836 3 167 3 330 3 271 3 567

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2012, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2012 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2012/yskp_2012_2013-08-30_tau_001_fi.html