Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2012

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1.  desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 689 171 353 703 335 401 3 428 2 037 3 026 5 259
Perusaste tai tuntematon 66 311 36 080 30 163 2 853 1 835 2 499 4 244
Keskiaste 238 575 119 523 119 053 2 831 1 902 2 539 4 074
Alin korkea-aste 119 323 49 444 69 879 3 491 2 268 3 153 5 063
Alempi korkeakouluaste 140 770 79 146 61 624 3 547 2 261 3 251 5 151
Ylempi korkeakouluaste 110 112 61 011 49 101 4 637 2 733 4 192 7 020
Tutkijakoulutusaste 14 081 8 499 5 582 5 080 3 403 4 652 7 183

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2012, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2012/yskp_2012_2013-08-30_tau_002_fi.html