Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2012

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 689 171 353 703 335 401 3 428 2 037 3 026 5 259
Grundnivå 66 311 36 080 30 163 2 853 1 835 2 499 4 244
Mellannivå 238 575 119 523 119 053 2 831 1 902 2 539 4 074
Lägsta högre nivå 119 323 49 444 69 879 3 491 2 268 3 153 5 063
Lägre högskolenivå 140 770 79 146 61 624 3 547 2 261 3 251 5 151
Högre högskolenivå 110 112 61 011 49 101 4 637 2 733 4 192 7 020
Forskarutbildningsnivå 14 081 8 499 5 582 5 080 3 403 4 652 7 183

Källa: Löner inom den privata sektorn 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2012, Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2012/yskp_2012_2013-08-30_tau_002_sv.html