Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2013 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammatin pääluokka Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Lukumäärä Yhteensä –20 20 - 29   30 - 39   40 - 49   50 - 59   60–
Yhteensä 676 207 3 503 1 960 2 573 3 431 3 803 3 740 3 679
1 Johtajat 38 211 6 362 .. 3 904 5 745 6 615 6 623 6 286
2 Erityisasiantuntijat 166 349 4 382 .. 3 144 4 090 4 653 4 709 4 728
3 Asiantuntijat 203 192 3 498 2 499 2 893 3 474 3 657 3 639 3 572
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 75 100 2 715 1 931 2 387 2 709 2 820 2 822 2 792
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 127 414 2 455 1 948 2 203 2 500 2 568 2 542 2 484
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 728 2 369 .. 1 892 2 235 2 447 2 395 2 556
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 507 2 822 1 924 2 511 2 841 2 916 2 972 2 834
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 954 2 843 1 900 2 528 2 908 2 838 3 049 2 761
9 Muut työntekijät 29 773 2 253 1 842 2 164 2 310 2 297 2 249 2 236
Tuntematon 979 3 193 .. 2 752 3 180 3 449 3 326 ..

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Nickels 029 551 3455, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2013, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2013 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2013/yskp_2013_2014-08-21_tau_001_fi.html