Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2013

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 676 207 348 359 327 848 3 503 2 088 3 100 5 364
Perusaste tai tuntematon 61 599 33 993 27 606 2 930 1 886 2 550 4 357
Keskiaste 232 170 117 268 114 901 2 883 1 947 2 592 4 142
Alin korkea-aste 113 493 46 909 66 584 3 570 2 321 3 227 5 188
Alempi korkeakouluaste 142 725 80 134 62 590 3 606 2 312 3 302 5 238
Ylempi korkeakouluaste 111 836 61 575 50 261 4 697 2 800 4 238 7 133
Tutkijakoulutusaste 14 385 8 480 5 905 5 130 3 444 4 716 7 220

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Nickels 029 551 3455, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2013, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan lokakuussa 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2013/yskp_2013_2014-08-21_tau_002_fi.html