Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp 2014

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Meddellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Antal Totalt –20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–
Totalt 683 922 3 538 1 949 2 574 3 428 3 847 3 776 3 750
1 Chefer 37 792 6 344 .. 1) 3 759 5 649 6 602 6 607 6 261
2 Specialister 171 863 4 432 .. 3 142 4 113 4 688 4 745 4 778
3 Experter 207 271 3 522 2 734 2 891 3 476 3 695 3 662 3 636
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 74 688 2 733 1 840 2 386 2 717 2 838 2 841 2 821
5 Service- och försälningspersonal 127 672 2 475 1 944 2 221 2 511 2 582 2 566 2 512
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 538 2 515 .. 2 480 2 640 2 521 2 472 2 473
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 255 2 866 1 819 2 524 2 833 3 071 3 001 2 856
8 Process- och transportarbetare 15 074 2 913 1 869 2 547 3 007 2 904 3 092 2 839
9 Övriga arbetstagare 28 289 2 258 1 835 2 157 2 321 2 303 2 252 2 245
Okänd 1 482 2 785 .. 2 390 2 785 3 132 2 957 2 854
1) .. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Källa: Löner inom den privata sektorn 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Anu Uuttu 029 551 2322, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2014, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2014/yskp_2014_2015-08-20_tau_001_sv.html