Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön 2014

Utbildningsnivå Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 683 922 350 515 333 407 3 538 2 108 3 135 5 418
Grundnivå 57 616 32 404 25 212 2 968 1 916 2 592 4 446
Mellannivå 231 927 117 211 114 716 2 905 1 960 2 605 4 173
Lägsta högre nivå 111 731 45 308 66 423 3 595 2 335 3 247 5 229
Lägre högskolenivå 149 167 83 384 65 783 3 616 2 330 3 312 5 249
Högre högskolenivå 118 474 63 602 54 873 4 696 2 780 4 269 7 088
Forskarutbildningsnivå 15 008 8 606 6 401 5 166 3 468 4 761 7 237

Källa: Löner inom den privata sektorn 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Anu Uuttu 029 551 2322, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2014, Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2014/yskp_2014_2015-08-20_tau_002_sv.html