Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot sukupuolen ja ammattiluokituksen pääluokan mukaan 2015

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Naisten osuus kaikista, % Yhteensä Miehet Naiset Naisten keskiansioiden suhde miesten ansioihin, %
Yhteensä 701 742 360 571 341 171 48,6 3 574 3 974 3 151 79,3
1 Johtajat 37 845 26 446 11 399 30,1 6 474 6 770 5 788 85,5
2 Erityisasiantuntijat 177 849 104 163 73 686 41,4 4 457 4 710 4 101 87,1
3 Asiantuntijat 214 726 122 539 92 187 42,9 3 561 3 802 3 241 85,2
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 73 253 16 347 56 906 77,7 2 760 2 963 2 702 91,2
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 131 959 46 168 85 791 65,0 2 501 2 681 2 404 89,7
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 465 714 751 51,3 2 387 2 523 2 258 89,5
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 464 15 816 2 648 14,3 2 907 2 961 2 585 87,3
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 781 10 777 5 004 31,7 2 921 3 071 2 598 84,6
9 Muut työntekijät 29 436 16 819 12 617 42,9 2 279 2 435 2 071 85,1
Tuntematon 964 781 183 19,0 3 025 3 115 2 643 84,8

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2015, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot sukupuolen ja ammattiluokituksen pääluokan mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2015/yskp_2015_2016-08-16_tau_001_fi.html