Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan 2015

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Ikäluokka
Yhteensä alle 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 yli 60
Yhteensä 701 742 3 574 2 005 2 606 3 433 3 897 3 823 3 761
1 Johtajat 37 845 6 474 .. 4 134 5 635 6 676 6 750 6 554
2 Erityisasiantuntijat 177 849 4 457 .. 3 146 4 112 4 717 4 776 4 800
3 Asiantuntijat 214 726 3 561 2 919 2 933 3 506 3 741 3 703 3 637
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 73 253 2 760 1 943 2 424 2 736 2 861 2 876 2 832
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 131 959 2 501 1 995 2 243 2 530 2 617 2 598 2 520
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 465 2 387 .. 2 191 2 318 2 529 2 392 2 375
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 464 2 907 1 833 2 639 2 897 3 030 3 040 2 893
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 781 2 921 1 944 2 582 3 023 2 939 3 045 2 821
9 Muut työntekijät 29 436 2 279 1 819 2 176 2 339 2 322 2 282 2 247
Tuntematon 964 3 025 .. 2 576 2 950 3 333 3 300 3 155

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2015, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2015/yskp_2015_2016-08-16_tau_002_fi.html