Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medellönerna för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp 2015

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Åldersgrupp
Totalt under 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 över 60
Totalt 701 742 3 574 2 005 2 606 3 433 3 897 3 823 3 761
1 Chefer 37 845 6 474 .. 4 134 5 635 6 676 6 750 6 554
2 Specialister 177 849 4 457 .. 3 146 4 112 4 717 4 776 4 800
3 Experter 214 726 3 561 2 919 2 933 3 506 3 741 3 703 3 637
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 73 253 2 760 1 943 2 424 2 736 2 861 2 876 2 832
5 Service- och försäljningspersonal 131 959 2 501 1 995 2 243 2 530 2 617 2 598 2 520
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 465 2 387 .. 2 191 2 318 2 529 2 392 2 375
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 464 2 907 1 833 2 639 2 897 3 030 3 040 2 893
8 Process- och transportarbetare 15 781 2 921 1 944 2 582 3 023 2 939 3 045 2 821
9 Övriga arbetstagare 29 436 2 279 1 819 2 176 2 339 2 322 2 282 2 247
Okänd 964 3 025 .. 2 576 2 950 3 333 3 300 3 155

Källa: Löner inom den privata sektorn 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2015, Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medellönerna för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2015/yskp_2015_2016-08-16_tau_002_sv.html