Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan 2015

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 701 742 360 571 341 171 3 574 2 127 3 170 5 486
Perusaste tai tuntematon 56 601 32 857 23 744 3 035 1 933 2 631 4 603
Keskiaste 238 097 120 492 117 605 2 928 1 983 2 622 4 215
Alin korkea-aste 110 069 44 757 65 312 3 632 2 350 3 276 5 298
Alempi korkeakouluaste 156 242 86 982 69 260 3 638 2 343 3 333 5 294
Ylempi korkeakouluaste 124 796 66 425 58 370 4 712 2 809 4 281 7 048
Tutkijakoulutusaste 15 937 9 057 6 880 5 184 3 482 4 799 7 235

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2015, Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2015/yskp_2015_2016-08-16_tau_003_fi.html